Workshop nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Is het basiscontract met de arbodienst op orde?

Op 1 juli jl. is de nieuwe Arbowet in werking getreden, waarbij veel meer aandacht is voor preventieve taken. Dit maakt dat ondernemingsraden en/of VGW-commissies ook meer rechten en plichten hebben op het gebied van Arbo.

Twee belangrijke wijzigingen in de Arbowet zijn:

Basiscontract: Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. Het basiscontract stelt dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

Preventiemedewerker: Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Overgangsperiode

Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten meteen voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Dit betekent ook voor de OR/PVT/VGW-commissie een overgangsjaar; deze contracten vallen namelijk onder het instemmingsrecht.

Het doel van deze cursusdag…

Tijdens deze workshop verwerft u kennis en inzicht in alle wijzigingen in de nieuwe Arbowet en specifiek de stappen die OR/PVT/VGW-commissie kan zetten om Arbo te agenderen tijdens het OV-overleg,  en tijdig het instemmingsrecht te claimen. Het basiscontract en de steviger rol van de preventiemedewerker krijgen extra aandacht in deze workshop.

Praktische informatie

Duur: 1 dagdeel (ochtend)
Materiaal: deelnemers krijgen tijdens de cursus een syllabus
Groepsgrootte: maximaal 14 deelnemers
Investering: € 100,- p.p. Bij meerdere aanmeldingen binnen 1 OR/PVT of VGW-commissie geldt een staffelkorting: tweede deelnemer € 75,- derde en volgende deelnemer € 50,-p.p all inclusive ((koffie/thee, syllabus en accommodatie)
Datum: 10 oktober 2017
Accommodatie: Cintea te Amersfoort

Bent u klaar voor de START? Schrijf u dan nu in!

Aanmelden

  • Vul de naam van de training of workshop in.
  • Naam deelnemer 2Naam deelnemer 3Naam deelnemer 4 
    Vul hierboven de voor- en achternaam in.

Geef een reactie