Advies

Met enige regelmaat wordt de OR/PVT gevraagd om zijn mening te geven over allerlei voorgenomen besluiten. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over een reorganisatie, een wijziging van het opleidingsbeleid, de regelingen die in de werkkostenregelingen worden opgenomen, het aangaan van een belangrijke financiële deelneming, de invoering van een technologische voorziening of het wijzigen van het ziekteverzuimbeleid. Het is voor medezeggenschapsorganen natuurlijk ondoenlijk om op alle terreinen van het organisatiebeleid deskundig te zijn en toch moeten OR’en/PVT’s er iets van vinden.

De trainers en adviseurs van Cintea hebben veel kennis, ervaring en deskundigheid in huis en kunnen je (bijna) altijd helpen met je vragen of je verwijzen naar een andere expert.

Print Friendly, PDF & Email