Gelijkwaardige Communicatie met de Bestuurder voorwaarde voor resultaat

Een OR en zijn bestuurder kunnen niet om elkaar heen. Zij zullen regelmatig met elkaar in gesprek moeten en zijn formeel afhankelijk van elkaar als het gaat om belangrijke organisatorische besluiten. Als het tussen de OR en zijn bestuurder niet soepel loopt en er over en weer verwijten zijn over het gedrag van de ander, zullen beide meer bezig zijn met de onderlinge relatie dan het inhoudelijke resultaat dat zij willen bereiken. Dit is uiteraard schadelijk voor al het personeel en de continuïteit van de organisatie.

Verwijten over en weer

De meeste OR’en verwijten hun bestuurder dat hij/zij de OR niet serieus neemt en dus ook niet goed luistert naar de voorstellen en ideeën van de OR. Als reactie hierop kiest de OR vaak voor een vechthouding en wapent zich. De bestuurder voelt zich op zijn beurt niet uitgenodigd om de dialoog met de OR aan te gaan en beide verschansen ze zich in formele posities.

De cruciale vraag is wat de OR kan doen om als gelijkwaardige gesprekspartner invloed uit te oefenen op het organisatiebeleid.

Gestolde beeldvorming

Een scheve verhouding tussen OR en bestuurder komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vaak zijn deze verhoudingen al veel eerder ontstaan en wordt de ongelijkwaardige relatie door beide in stand gehouden.

Als een OR vindt dat zijn overlegpartner onbetrouwbaar is, zal de OR ook alle acties van zijn overlegpartner als onbetrouwbaar beoordelen. Dit is namelijk het denkkader van de OR geworden. Omgekeerd zal een bestuurder die zijn OR bemoeizuchtig vindt, alle gedragingen van de OR als bemoeizuchtig interpreteren. Deze overtuigingen over elkaar zijn `selffulfilling prophesies’ geworden.

Gelijk of gelijkwaardig

Vaak lijkt het alsof het de inzet van de OR is een gelijke positie aan de overlegtafel te verwerven en dat de bestuurder er alles aan doet de OR terug te verwijzen naar zijn eigen formele positie. Als we de termen `gelijk’ en `gelijkwaardig’ goed beschouwen, zien we dat er een groot verschil bestaat tussen deze twee termen. Met `gelijk’ wordt bedoeld, dat partijen hiërarchisch gezien op hetzelfde niveau staan en bij `gelijkwaardigheid’ gaat het om de inbreng in de relatie en het nemen van verantwoordelijkheid daarvoor.

OR en bestuurder zullen zich er dus beide van bewust moeten zijn, dat zij niet gelijk zijn maar wel degelijk gelijkwaardig. De positiestrijd kan hiermee gestaakt worden en OR en bestuurder kunnen nu beter (zonder ruis) werken aan een gelijkwaardige overlegsituatie.

Inhoud of relatie

We denken vaak dat conflicten ontstaan en escaleren omdat we het inhoudelijk niet met elkaar eens zijn. Dit is echter nooit het geval! Conflicten ontstaan en escaleren omdat we problemen in de relatie met de ander ervaren en het daarom niet eens willen worden. Laat staan de belangen van de ander meewegen.

Onze verwijten aan de ander worden alleen maar scherper, onze beeldvorming is weer eens bevestigd en we voelen ons altijd ongelijkwaardig behandeld. Dit geldt voor alle conflicten en dus ook voor conflicten tussen de OR en zijn bestuurder.

Voorwaarden voor gelijkwaardig overleg

  1. Leren communiceren over de communicatie (=metacommunicatie) en hierdoor samen ontdekken hoe hun communicatiepatroon eruit ziet.
  2. Echt naar elkaar willen luisteren en nieuwsgierig zijn naar elkaars beweegredenen en belangen.
  3. Samen een omgeving creëren waarin ieder zichzelf mag en kan zijn en fouten als leermomenten zien.
  4. Elkaars inhoudelijke inbreng waarderen en respecteren.
  5. Onderhandelen vanuit belangen en niet vanuit posities; verschil van visie beschouwen als en uitwerken in een constructief conflict.
  6. De gezamenlijke belangen en doelstellingen voorop stellen.

Soft geneuzel of de investering waard

Het lijkt vaak zo omslachtig, taai en saai om het samen over onze manier van communiceren en samenwerken te hebben. Veel mensen willen liever doelgericht aan de slag en zichtbare resultaten boeken. Maar in de praktijk blijkt, dat de investering dubbel en dwars wordt terugverdiend. Als de onderlinge verhouding vol spanningen zit, worden er namelijk helemaal geen resultaten bereikt! De energie gaat voortdurend zitten in de strijd om het eigen gelijk, munitie en bewijzen verzamelen om de ander verwijten te kunnen maken, strategieën bedenken om de eigen positie te versterken, enz. Dit lijkt misschien erg avontuurlijk, maar als iedereen graag resultaten wil boeken, is wellicht de tijd aangebroken om eens een andere route te kiezen.

door Dick Onvlee

Print Friendly, PDF & Email

Eén reactie op “Gelijkwaardige Communicatie met de Bestuurder voorwaarde voor resultaat”

  1. josine spijker schreef:

    Heel herkenbaar Dick, en goede en bruikbare tips geef je, waarvan ik in de praktijk heb gezien dat ze inderdaad werken! Dank voor dit stuk, erg leerzaam!

Laat een reactie achter op josine spijker Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *