Verkiezing OR-lid 2016: Roy Moesker van zorginstelling Daelzicht

Op Landgoed Zonheuvel vond vrijdag 17 juni j.l. de verkiezing van het OR-lid van het jaar 2016 plaats. Deze verkiezingen vonden voor de vijfde keer plaats en worden georganiseerd door de Branchevereniging voor de medezeggenschap (BVMZ) om succesvolle voorbeelden van medezeggenschap onder de aandacht te brengen.

DSC_1130

Wat dat laatste betreft is de verkiezing van dit jaar volledig geslaagd. Onder het motto ‘het dappere OR-lid’ waren zes kandidaten genomineerd die stuk voor stuk voldeden aan het criterium ‘dapperheid’.  De genomineerde OR-leden zijn door hun collega OR-leden van de betreffende organisatie voorgedragen en in een korte presentatie leggen de collega’s uit waarom zij vinden dat hun OR-collega het predicaat ‘OR-lid van het jaar’ verdienen.

De verhalen van de OR’en zijn zeer inspirerend en lieten zien dat in situaties waarin het ging ‘spannen’ zoals bij reorganisaties, het opstellen van een sociaal plan of het doen van grote investeringen, dapperheid van de OR gevraagd wordt. Deze dapperheid wordt meestal gestimuleerd en in goede banen geleid door een OR-lid (vaak de OR-voorzitter) die over bijzondere kwaliteiten beschikt zoals goed kunnen luisteren, open staan voor andere ideeën, niet te snel in de emotie schieten, opkomen voor de rechten van de OR, voet bij stuk houden bij ingenomen standpunten, het standpunt helder kunnen uitleggen naar de achterban, bestand zijn tegen de druk van buiten (management, achterban, Raad van Toezicht), spanningen binnen de OR kunnen ‘handelen’, creatief zijn, bouwen van bruggen etc.

DSC_1216 - versie 4

De jury heeft uiteindelijke Roy Moesker, de voorzitter van de OR van Daelzicht met unanieme stemmen gekozen tot OR-lid van het jaar 2016. Onder leiding van Roy Moesker heeft de OR in zeer moeilijke periode een duidelijk standpunt geformuleerd over een voorgenomen grootschalige investering in een belevenispark voor verstandelijk gehandicapten. Onder zware druk van Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, managementteam en achterban is de OR haar standpunt helder blijven uitleggen.

DSC_1254

Als woordvoerder staat Roy Moesker “dapper zijn mannetje leidt het proces, rustig en relax en blijft alle stakeholders keer op keer helder uitleggen waarom de OR niet meer verder kan met deze RvB, ondanks de druk van de publieke opinie, die dagelijks bellen. Hij blijft daarbij duidelijk het standpunt verwoorden van de OR ondanks dat op intranet een ware hetze wordt gevoerd tegen de OR, door RvB, RvT, CCT en MT. De pers staat hij professioneel te woord, waarbij hij bewaakt dat hij de organisatie niet beschadigt. Na 2 weken klopt het MT aan bij de OR en geeft aan dat zij onder grote druk staan. Roy geeft hen steun en legt uit dat OR ook hen vertegenwoordigt. De OR twijfelt omdat ze weken onder druk zijn gezet, opnieuw blijkt Roy een verbinder en krijgt hij MT, OR en verontruste ouder op één lijn. Na drie weken zegt het MT het vertrouwen op, na 2 weken vertrekt RvB. Roy is als eerste weer aan de slag om invloed voor de OR te bewerkstelligen bij de benoeming van een interim bestuurder. En ook hier blijkt hij de verbinder, de OR maakt deel uit van het selectieproces en heeft een stem in de aanstelling”.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *