Springt de ondernemingsraad in de bres voor doodzieke collega’s?

Vandaag 14 november zag ik in een uitzending van ‘Een Vandaag’ een item over ‘slapende dienstverbanden’. Dat deed me denken aan een training van enkele weken geleden. Een deelnemer die zelf ernstig ziek was bracht het fenomeen ‘slapend dienstverband’ ter sprake. Het werd mij duidelijk hoe schrijnend en uitzichtloos zijn situatie is en dat heeft Lees meer

Gelijkwaardige Communicatie met de Bestuurder voorwaarde voor resultaat

Een OR en zijn bestuurder kunnen niet om elkaar heen. Zij zullen regelmatig met elkaar in gesprek moeten en zijn formeel afhankelijk van elkaar als het gaat om belangrijke organisatorische besluiten. Als het tussen de OR en zijn bestuurder niet soepel loopt en er over en weer verwijten zijn over het gedrag van de ander, Lees meer

Sociaal Beleid en HR-management

Sociaal Beleid: bij uitstek het terrein van ondernemingsraden? Op veel regelingen die onder het sociaal beleid vallen is het instemmingsrecht van toepassing. De focus tijdens deze tweedaagse cursus ligt op het achterliggende sociale beleid en hoe je daar grip op kunt krijgen vanuit de ondernemingsraad. Dat is nog niet zo eenvoudig. Want dan gaat het Lees meer

ARBO / VGWM-beleid

In deze tweedaagse cursus zullen we aandacht besteden aan wet- en regelgeving toegespitst op sector waar je werkzaam bent. Vanuit een algemeen kader wordt de Arbowet behandeld waarvoor wijzigingsvoorstellen voor het zomerreces in de Tweede Kamer besproken zullen worden. De hotspots zullen we in deze cursus uit de doeken doen. Daarnaast zullen we Arbobesluit en Lees meer

Dagelijks Bestuur / Voorzitters-Secretarissen

Voorzitter of secretaris vormen samen het Dagelijks Bestuur van de OR. Eigenlijk best een gekke naam voor wat ze doen. Je hebt geen leidinggevende functie met bijbehorende bevoegdheden. Het is eerder een coördinatiepunt. En van daaruit heb je te maken met problemen waar ook leidinggevenden tegen aan lopen. De ondernemingsraad is een team waarvan het Lees meer

Verkiezing OR-lid 2016: Roy Moesker van zorginstelling Daelzicht

Op Landgoed Zonheuvel vond vrijdag 17 juni j.l. de verkiezing van het OR-lid van het jaar 2016 plaats. Deze verkiezingen vonden voor de vijfde keer plaats en worden georganiseerd door de Branchevereniging voor de medezeggenschap (BVMZ) om succesvolle voorbeelden van medezeggenschap onder de aandacht te brengen. Wat dat laatste betreft is de verkiezing van dit Lees meer

Niet lijden onder het sociaal beleid

Vanuit uw achterban krijgt u wel eens te horen dat uw OR meer moet doen met onderwerpen als verlof en de stijl van leidinggeven. Veel ondernemingsraden stuiten daarbij op problemen. Want uw OR heeft wettelijk invloed op het vaststellen van personeelsregelingen. Maar op welke manier kan de OR grip krijgen op het achterliggende sociale beleid? Lees meer

Houd het nog even onder de pet

Geheimhouding is geen sexy onderwerp, maar wel belangrijk. Veel OR’en worden er namelijk mee geconfronteerd, maar lopen er vervolgens in vast. Ze willen goede informatie krijgen over wat er echt speelt, maar dat ze er door de opgelegde geheimhouding niet over kunnen communiceren levert een spagaat op. Zorg er daarom voor dat de geheimhoudingsplicht niet ten Lees meer