Coaching

Coaching is, in tegenstelling tot een training, een kortdurend proces van maximaal 1 dagdeel waarbij de OR/PVT of bijvoorbeeld het DB of een commissie begeleid wordt bij een voorliggend vraagstuk. Dit kan een inhoudelijk vraagstuk zijn, maar ook bij een samenwerkings- of besluitvormingsvraag kan coaching heel succesvol zijn.

Sommige medezeggenschapsorganen kiezen doelbewust voor een coachingstraject, al dan niet in combinatie met een of meerdere trainingsdagen per jaar. De meerwaarde van coaching is vooral dat het altijd naadloos aansluit bij vraagstukken die op dat moment aan de orde zijn. Dit kan een advies- of instemmingsaanvraag zijn of bijvoorbeeld de gezamenlijke beeldvorming bij een ingewikkeld plan van aanpak.

Onze OR-coaches kunnen bij alle coachvragen aansluiten en de OR/PVT -tijdens zijn eigen vergadering(en)- begeleiden om tot een goede besluitvorming of werkbare afspraken te komen.

Print Friendly, PDF & Email