Mediation

Een OR/PVT wil graag resultaten boeken. Een goede verstandhouding met de overlegpartner is daarvoor randvoorwaardelijk. Onze mediators kunnen helpen om spanningen in de relatie bespreekbaar te maken, geschillen op te lossen en het vertrouwen tussen de overlegpartners te herstellen.

Mediation is altijd een proces waaraan partijen vrijwillig deelnemen. Zij kunnen dus op ieder moment de mediation beëindigen. Dit wil uiteraard niet zeggen, dat mediation vrijblijvend is. Als mediators verwachten we dat alle betrokkenen zich maximaal zullen inspannen om de mediation te laten slagen.

Een mediator doet geen bindende uitspraken, maar helpt de betrokkenen samen oplossingen te kiezen. Alle betrokkenen zijn dus verantwoordelijk voor het probleem én de oplossing.

Tijdens de mediation zijn onze mediators meervoudig partijdig. Met andere woorden: zij zijn neutraal en onpartijdig.

Pas als de vaststellingsovereenkomst is ondertekend, zijn de betrokkenen gebonden aan de gemaakte afspraken.

Print Friendly, PDF & Email