MZ – ontwikkeling

Uit onderzoek blijkt, dat organisaties betere resultaten laten zien als zij een medezeggenschapsorgaan hebben dat invloed heeft op de besluitvorming van het management. Reden voor uw organisatie om energie te steken in de ontwikkeling van ondernemende medezeggenschap.

Cintea leert medezeggenschapsorganen hoe zij op een constructieve manier kunnen worden betrokken bij de strategie- en beleidsontwikkeling van hun organisatie.
Medewerkers zijn een belangrijke bron van kennis over de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen van een organisatie. Door deze kennis te benutten, verzekert de bestuurder zich van belangrijke informatie die nodig is voor het nemen van besluiten. Samenwerken, elkaar zien en horen, zijn essentieel voor de ontwikkeling van medezeggenschap in de organisatie.

Medezeggenschap is enorm in ontwikkeling. Binnen steeds meer organisaties wordt nagedacht over en geëxperimenteerd met nieuwe vormen van (mede)zeggenschap en participatie die het best aansluiten bij de organisatieontwikkeling. Cintea kan u ondersteunen bij het brainstormen over en vormgeven van nieuwe (mede)zeggenschap in uw organisatie.

Print Friendly, PDF & Email