Conferentie VASMO 5 juli 2019

Bijpraten met collega’s, inhoudelijke verdieping, verbreding van je vaardigheden als ambtelijk secretaris … het gebeurt allemaal tijdens het congres dat VASMO en trainings- en adviesbureau CINTEA organiseren op

vrijdag 5 juli 2019 van 10.00 tot 17.00 uur

in Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen
Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8, Driebergen
(navigeren naar Stationsweg 15B of Oude Stationsweg 13)


Programma
Governance
is het centrale thema van het plenaire ochtendprogramma.
In een levendige presentatie gaat Robbert van het Kaar in op het toezicht op het bestuur van de organisatie. Waarom is dit een serieuze verantwoordelijkheid? Hoe werkt de driehoek bestuurder – toezichthouder – medezeggenschapsorgaan en wat is de rol van de ambtelijk secretaris daarin?
Vragen waarmee je ook zelf actief aan de slag gaat. Ook je bestuurder of toezichthouder is van harte welkom bij deze ochtendsessie.

Dr. R.H. (Robbert) van het Kaar is senior onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam,
lid van de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER en
lid van de  Raad van Commissarissen van de Nederlandse Radiateurenfabriek, Staples Nederland en Basis en Beleid Organisatieadviseurs.

 

 

 

 

Na de lunch biedt CINTEA een keur aan interactieve workshops aan.

CINTEA is  een trainings- en adviesbureau op het gebied van medezeggenschap.


Middagprogramma – de workshops

Financieel beleid en de ambtelijk secretaris
Na deze workshop heeft de relatie van de financiële stukken met het organisatiebeleid voor jou geen geheimen meer en accepteert jouw OR geen adviesaanvraag meer zonder financiële paragraaf.

Medezeggenschap vanuit de bedoeling
De WOR is niet per se synoniem aan de bedoeling van medezeggenschap: invloed van de medewerker op het organisatiebeleid op basis van wederzijdse erkenning. In deze workshop onderzoeken we de verschillen tussen beide benaderingen.

OR, AS en de vertrouwenspersoon
In elke organisatie kunnen zich vormen van ongewenst gedrag voordoen. De werkgever moet medewerkers beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, door beleid, het bevorderen van rolgedrag en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.  De OR heeft hierin een actieve rol.

Het huis van werkvermogen
Werkvermogen is de balans tussen de mentale en fysieke capaciteiten van een werknemer en de eisen die het werk stelt. Bij een laag werkvermogen is er een reëel risico dat de werknemer moeite heeft om te voldoen aan de eisen van zijn werk, met productiviteitsverlies of  uitval tot gevolg. Welke rol heeft de OR in het vergroten van het werkvermogen?

Vierhoeksoverleg; maak je OR Arbo-actief!
Het vierhoeksoverleg van bestuurder, bedrijfsarts, preventiemedewerker(s) en OR speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het Arbobeleid. Hoe haal je meer uit dit vierhoeksoverleg en welke rol heb je daarin als ambtelijk secretaris?

Beginselen van teamontwikkeling
Om de kracht van een team optimaal te kunnen benutten, moet zowel het team als elk individueel teamlid verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling. In deze workshop aandacht voor teamcompetenties, fasen van teamontwikkeling en de ondersteuning van teamontwikkeling.

StrategieWijzer©
StrategieWijzer© is een concrete verkenning in 6 stappen van de ontwikkelingen in de organisatie, speerpunten van bestuurder en OR, talenten binnen de OR, samenwerking binnen de OR en met de bestuurder en de opleidingsbehoeften van OR-leden. Het is een uitstekende basis voor een werkplan. Hoe zet je dit instrument in?

 Je investering
Voor VASMO-leden is het congres inbegrepen in het lidmaatschap. Wel geldt voor VASMO-leden een no-show-vergoeding (50 euro) bij het niet tijdig annuleren.
BVMP-leden betalen € 82,50 p.p.
Geen lid van VASMO of BVMP? Dan betaal je € 225,00 p.p.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *