Nieuw gekozen OR leden gemeenten? Medezeggenschap vanuit de bedoeling, 29 mei 2020, 10.00- 12.30 uur

Dat medewerkers invloed uitoefenen op de beleidsontwikkeling en de besluitvorming in organisaties is in Nederland een uitgemaakte zaak!

Dat is de bedoeling van medezeggenschap! Die bedoeling werd ‘vastgelegd’ in een juridisch kader: de WOR.

Het een komt uit het ander voort maar is niet gelijk aan elkaar.

Benadert een OR de medezeggenschap vanuit de bedoeling dan ben je op zoek naar invloed op basis van verworven gezag. Wanneer de WOR het uitgangspunt is zal toepassing en naleving van de wet richtinggevend zijn. Beide benaderingen leiden tot verschillende resultaten.

In deze workshop onderzoeken we de verschillen tussen beide benaderingen.

We geven antwoord de vragen als:

  • hoe je als OR bij kunt dragen aan de bedoeling van je organisatie ;
  • hoe medezeggenschap vanuit de bedoeling daar aan bijdraagt;
  • hoe verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap hier een rol in spelen en hoe verbindend gezag hierbij kan helpen.

Deze workshop is gratis voor abonnees van onze nieuwsbrief.
Locatie: Cintea te Amersfoort.

Actie voorwaarden:

  • Per kalenderjaar mag een abonnee van onze nieuwsbrief en/of een klant zich maximaal 2 maal gratis voor een workshop inschrijven.
  • Per workshop mogen er maximaal 2 personen van hetzelfde bedrijf plaatsnemen.
  • Bij no show wordt 75 euro p.p. in rekening gebracht.

Inschrijven

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *