OR en de vertrouwenspersoon: 26 juni 2020, 10:00 – 12:30 uur

Ongewenst gedrag is actueel, je leest er haast dagelijks over in de krant of het is een item in het nieuws. Ook in jouw organisatie kunnen collega’s geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, en agressie. Het is prettig wanneer ze dan terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Wat kun je als OR hieraan doen?

Organisaties zijn volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, ze moeten zich veilig kunnen voelen op hun werkplek.

En voorkomen is beter dan genezen. Organisaties moeten hiervoor beleid opstellen en uitvoeren.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid. Bij de totstandkoming van dit beleid en de aanstelling van vertrouwenspersonen heeft de OR een belangrijke en actieve rol.

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde :

  • wanneer sprake is van ongewenste omgangsvormen en integriteit schendingen
  • de taken en rollen van een vertrouwenspersoon relatie met de OR
  • hoe de OR preventief beleid t.a.v. ongewenste omgangsvormen en integriteit kan stimuleren

Deze workshop is gratis voor abonnees van onze nieuwsbrief.
Locatie: Cintea te Amersfoort.

Actie voorwaarden:

  • Per kalenderjaar mag een abonnee van onze nieuwsbrief en/of een klant zich maximaal 2 maal gratis voor een workshop inschrijven.
  • Per workshop mogen er maximaal 2 personen van hetzelfde bedrijf plaatsnemen.
  • Bij no show wordt 75 euro p.p. in rekening gebracht.

Inschrijven

 

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *