Wat doen wij?

De uitdaging van medezeggenschap
Het succesvol vormgeven van medezeggenschap is een uitdaging. Een uitdaging die we graag samen met je aangaan. Als beginnend OR-lid komt er veel op je af. Je moet vaak binnen korte tijd een mening hebben over ontwikkelingen in de organisatie, terwijl je eigenlijk nog op zoek bent naar de kaders die de WOR je biedt. Hulp kun je dan goed gebruiken.

Je eigen strategie kiezen
Als ervaren OR/PVT zoek je altijd naar de beste methode om invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces en de beleidsontwikkeling in je organisatie. Dat is een voortdurende uitdaging. Vroegtijdig partner zijn van het management is in het belang van de medewerkers én de organisatie. Wij bieden maatwerktrainingen, coaching en advies en een heldere opvatting over de rol en de positie van OR/PVT en bestuurder. Gezamenlijk bieden de medezeggenschapsprofessionals van Cintea je een uitdagend, creatief en constructief perspectief. De OR kiest uiteindelijk zijn eigen strategie, wij helpen de OR de verschillende keuzemogelijkheden op een rijtje te zetten.

Ingeslepen communicatiepatronen
Een voorbeeld:
De bestuurder vraagt zich af waarom het niet lukt om samen met de ondernemingsraad tot goed overleg te komen of waarom de OR bij belangrijke besluiten steeds zijn hakken in het zand zet. Dat geeft hem het gevoel dat medezeggenschap uiteindelijk weinig oplevert en verloren tijd is.

De OR ervaart het omgekeerde. De OR-leden vragen zich af waarom de bestuurder hen het liefst buiten de besluitvorming houdt. In hun reactie zetten zij de hakken nog meer in het zand. Zo houden ze zichzelf en elkaar gevangen.

Wanneer je dit patroon herkent, is het een uitdaging om dit ingeslepen patroon te doorbreken

Hoe kan Cintea helpen?
Samen met de trainers van Cintea heb je een goede kans van slagen. Het onderkennen van patronen is de eerste stap naar verandering en ontwikkeling!. Als professionals op het terrein van medezeggenschap kennen wij de processen, de emoties en de weerstanden die leiden tot negatieve patronen.

Als coöperatief verband weten de trainers, adviseurs, coaches en mediators van Cintea wat samenwerken is. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring. Ervaring die we met plezier en toewijding inzetten voor medezeggenschapsorganen en hun bestuurders.


Print Friendly, PDF & Email