Wat klanten van ons zeggen:

Iedere vraag vanuit de Medezeggenschap is altijd uniek! Want naast de vraag ‘hoe zit het in elkaar?’ staat altijd een tweede vraag ‘en hoe kunnen wij dat het beste in onze eigen organisatie concretiseren?’. Als professionals van Cintea zij we dan ook trots op de feedback van onze klanten.

“In onze organisatie was de betrokkenheid van onze achterban heel klein. Met ondersteuning van onze trainer kwamen wij tot een intensieve samenwerking met de bestuurder. Vanuit een gezamenlijke visie op de rol van de OR is vervolgens de achterban actief betrokken bij het realiseren van enkele organisatiedoelstellingen. Juist de nieuwe samenwerking met onze bestuurder heeft deze aanpak succesvol gemaakt!”

“Wij hebben ervaren dat onze wereld voor professionals van Cintea bekend terrein is. Hierdoor sluit de aanpak van Cintea ook goed aan bij onze eigen beleving van de problematiek.”

“Onze OR was actief gestart maar had, wegens drukke functies van de leden, alleen nog maar tijd voor formele kwesties. In enkele korte sessies heeft Cintea ons geholpen om nieuwe keuzes te maken en deze op een zeer effectieve wijze in onze organisatie vorm te geven. De vraag stond centraal hoe wij onze doelen konden realiseren door beter gebruik te maken van de middelen in onze organisatie. Het leuke is, dat ik deze werkwijze nu ook met succes in mijn eigen functie toepas!”

“Door de fusie met een branchegenoot kwam ik, als voorzitter van de OR, in de knel met mijn eigen functioneren en de realisatie van mijn persoonlijke doelstellingen. Met Cintea hebben wij uitgezocht welke rol wij als OR willen en mogen spelen. Zodra dit helder was konden wij onze acties veel beter organiseren. Verder is er een commissie opgericht die dit fusieproces inhoudelijk heeft begeleid. Dit gaf mij als voorzitter de mogelijkheid om mijn rol vanuit een meer afstandelijke positie heel effectief vorm te geven!”

Print Friendly, PDF & Email