Wie zijn wij?

Sinds 1997 is Cintea bij organisaties actief als partner in veranderingsprocessen. Cintea is een groep van zelfstandige trainers, coaches, mediators en adviseurs die samenwerkt vanuit verschillende disciplines. Wij delen onze visie op medezeggenschap en veranderingsprocessen en zetten onze aanvullende kwaliteiten in om mensen en organisaties in beweging te brengen.

U, als opdrachtgever, staat op de eerste plaats. Uw actieve inbreng als co-producent is voor ons een voorwaarde. Uw opdracht krijgt daardoor de diepgang die nodig is voor succes. Door onze meervoudig partijdige opstelling stellen we vragen die tot nadenken stemmen en u uitdagen om tot de kern van de vraagstukken door te dringen.

Voor ons is er niet één waarheid. Oorzaak en gevolg wisselen elkaar in snel tempo af. Het gaat ons om de kracht van de interventie. Wij zijn bereid om risico’s te nemen en willen met u plezier aan ons werk te beleven.

 

Print Friendly, PDF & Email